Search
Close this search box.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Vánoční ozdoby, DUV-družstvo,

se sídlem nábřeží Benešovo 2286, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,

IČ 00030074,

zapsaný v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové,

oddíl Dr VIII, vložka 48,

jako prodávající

 

a

 

…………………………………………………………………….,

bytem …………………………………………………………….,

jako kupující,

 

uzavřeli dne ………………… roku………. kupní smlouvu, podle které prodávající kupujícímu prodal ………………………………………………………………………………………..

 

Kupující tímto podáním, ve smyslu ustanovení   2846 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), odstupuje v zákonné lhůtě od výše uvedené kupní smlouvy. Postup prodávajícího a kupujícího po odstoupení od této kupní smlouvy upravuje ustanovení   1847 až 1850 NOZ.

 

V …………………………………… dne …………………………..rok…………………

 Kupující: