Search
Close this search box.

Historie

Tradice výroby ze skla v Podkrkonoší byla založena již ve 2. pol. 19. století a spočívala v domácí výrobě skleněných perel s největším rozmachem před 1. světovou válkou. Po válce došlo téměř k likvidaci této výroby v důsledku japonské konkurence.

Kvalifikace těchto domácích pracovníků byla využita k zavedení nové výroby ručně foukaných a malovaných skleněných vánočních ozdob.

20. července 1931 se konala zakladatelská valná hromada sklářského družstva pro výrobu vánočních ozdob se sídlem na Zdobíně u Dvora Králové n. L. Od tohoto dne se datuje nepřetržitá existence firmy Vánoční ozdoby, DUV-družstvo. Rychlý vzestup výroby vedl k ukončení dovozů vánočních ozdob do Československa a k razantnímu nástupu firmy na zahraniční trhy.

Kolekce vánočních ozdob byla v roce 1935 na světové výstavě v Bruselu oceněna udělením ceny „Grand Prix“. Dovednost českých výrobců byla oceněna i v roce 1958, opět na světové výstavě v Bruselu, udělením zlaté medaile „EXPO 58“.

V současné nabídce družstva je více než 80 000 výrobků při možnosti provedení v cca 600 barevných odstínů. Každý barevný odstín je dále členěn na 3-6 efektů. Takto široká škála výroby neumožňuje vydávání katalogu a ceníku.